QĐ khen thưởng HKI 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Đức Kỳ
Người gửi: Nguyễn Đức Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:47' 06-02-2012
Dung lượng: 415.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Tân Kỳ
Trường THCS Giai Xuân
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa nghĩa việt nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Số : / QĐKT - THCS Giai Xuân, ngày 6 tháng 01 năm 2012

Quyết định
(V/v công nhận và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
năm học 2011-2012)

Hiệu trưởng trường thcs giai xuân

Căn cứ vào chương III, mục 3 điều 16 và chương IV mục 5 điều 28 của Điều lệ Trường phổ thông;
Căn cứ điều 80 luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2005;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Trường THCS Giai Xuân;
Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của ông Hiệu trưởng Trường THCS Giai xuân.

Quyết định

Điều 1: Công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân của Trường THCS Giai Xuân học kỳ I năm học 2011-2012:
- Học sinh tiên tiến: 130 em
- Học sinh giỏi: 14 em.
- Lớp tiên tiến: 4 lớp.
- Lớp tiên tiến xuất sắc: 3 lớp.
- Tập thể Tổ lao động tiên tiến: 3 Tổ.
- Lao động tiên tiến: 25 đ/c.
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua với mức thưởng như sau:
- Học sinh giỏi cấp huyện: 30 000đ/em.
- Giáo viên có học sinh giỏi huyện: 100.000đ/em
Điều 3 : Ông thư kí hội đồng, ông kế toán tài vụ, các tập thể và cá nhân có danh sách trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi: Chủ tịch hội đồng thi đua
- Như trên; Hiệu trưởng
- Hội đồng TĐ;
- Lưu HS thi đua.Phạm Thanh Nam
Trường THCS Giai xuân
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Danh sách lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến và tiên tiến XS
Học kỳ I năm học 2011-2012
(Kèm theo QĐ số ngày 6 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Giai Xuân)


TT
Lớp
Danh hiệu
Ghi chú

1
6A
Tiên tiến XS


2
7A
Tiên tiến XS


3
9A
Tiên tiến XS


4
9B
Tiên tiến


5
9D
Tiên tiến


6
8A
Tiên tiến


7
8C
Tiên tiến
Trường THCS Giai xuân
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDanh sách tổ đạt danh hiệu tổ tiên tiến
Học kỳ I năm học 2011-2012

(Kèm theo QĐ số ngày 06 tháng 01 năm 2012
của Hiệu trưởng trường THCS Giai Xuân)

TT
Lớp
Danh hiệu
Ghi chú

1
Hành chính
Tiên tiến


2
Tổ KHXH
Tiên tiến


3
Tổ KHTN
Tiên tiến
Trường THCS Giai xuân
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Danh sá
 
Gửi ý kiến